Algemene voorwaarden Button Bash 2018 – Button Bash

Button Bash Avatar

Een evenement van dit formaat heeft regels nodig om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen op het gebied van met name veiligheid , sociale interactie en aansprakelijkheid.

Voor Button Bash gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarde.

A. Definities

Het evenement Button Bash, 20 januari 2018 van 10:00 tot 00:00, vindt plaats in de gymzaal van KSG de Breul te Zeist. Het evenement wordt georganiseerd door de “admins”, zij sturen de “crew” aan en hebben de leiding over het evenement.

B. Geldigheid

De organisatie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tot twee weken voor aanvang van het evenement zonder opgaaf van reden te kunnen wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de site: http://www.button-bash.nl.

C. Consequenties

De consequenties van een overtreding van de regels in dit reglement zullen per geval worden bekeken. De ‘admins’ kunnen besluiten de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder teruggave van de entreeprijs indien zij dit nodig achten om de orde te handhaven. Bij diefstal of indien de deelnemer (letsel)schade heeft veroorzaakt, zullen wij hierbij de politie inschakelen.

Op het evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.

1. Gedragscode

– De deelnemer zal aanwijzingen van de organisatie opvolgen. – De deelnemer zal de hem of haar toegewezen tafel en vloer schoonhouden. – De organisatie zorgt voor het aanwezig zijn van de nodige afvalbakken. – De deelnemer zal geen veranderingen of schade toebrengen aan de persoon of spullen van een andere deelnemer of de organisatie. – De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan de decoratie, netwerkapparatuur, servers, bekabeling en beamers komen. – De deelnemer zal zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geen gebruik maken van de computer van een andere deelnemer, zowel via het netwerk als rechtstreeks. – Hacken is ten strengste verboden en zal bij constateren direct leiden tot verwijdering van het evenement – De deelnemer zal onder geen voorwaarde meewerken of door inactiviteit toelaten dat zijn of haar computer wordt gebruikt voor het verspreiden van worms, spyware, trojan(downloaders)s of virussen, het uitvoeren van Denial of Service attacks of het uitvoeren van grote portscans. – De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen handel betrekken op het terrein van het evenement. – De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen actieve promotie maken voor bedrijven die geen sponsor zijn van het evenement. – Het is de deelnemer verboden om gebruik te maken van programma’s die hem/haar een voordeel geven boven de andere speler (cheats/hacks) – Het is de deelnemer niet toegestaan, om tijdens het evenement gebruik te maken van geluidsapparatuur m.u.v. headsets. Muziek wordt centraal geregeld. – Het is de deelnemer niet toegestaan te roken, met uitzondering van de daarvoor toegewezen ruimte. – Bij het aantreffen van een handlaser wordt deze in beslag genomen en kan deze na het evenement opgehaald worden. – Het gebruik van drank, drugs of andere verboden middelen is ten strengste verboden. – Het plaatsen van eten en drinken op en rond apparatuur van anderen is verboden. – Computers laptops en andere gaming-apparatuur mag worden aangesloten op het stroom en netwerk. Andere apparaten zoals koelkasten en airco’s zijn niet toegestaan. – Wanneer de deelnemer filmmateriaal afspeelt is hij er voor verantwoordelijk dat andere deelnemers hier geen last of aanstoot van ondervinden. Pornografisch materiaal is niet toegestaan. – Switches, routers en access points anders dan van de organisatie zijn niet toegestaan. – Het is niet toegestaan DHCP of radvd servers te draaien. – IP-adressen worden via DHCP toegedeeld. – Het is aan te raden om een up-to-date virus scanner werkzaam te hebben op de PC.

– De organisatie stelt per persoon 1 netwerk aansluiting beschikbaar. Daarnaast is verbinden via Wifi mogelijk.

Tagged in :

Button Bash Avatar

More Articles & Posts